pexels-rodnae-productions-6517090

RÅDGIVNING


Ibland kan det finnas behov av att stämma av med en specialist. 

Ibland räcker bara ett samtal eller mail. Ibland behövs en utredning och en ordentlig processkartläggning. Vare uppdrag är unikt och anpassas efter kundens behov och vad som är rimligt utifrån varje enskilt fall. 


Vanligt förekommande uppdrag

  • Rådgivning om ett specifikt skolskjutärende. Rådgivning kan ges muntligt såväl som skriftligt. 
  • Kvalitetsgranskning av kommunalt regelverk.
  • Utredning om möjlighet att minska kostnaderna för skolskjuts. 
  • Effektivisera de interna processerna med skolskjutshantering.
  • Rådgivning inför ett större förändringsarbete så som omorganisation, förändring av regelverk eller ansökningsförfarande.Digitalt och modernt


Vi stöttar hela Sverige och för att göra det effektivt är en grundförättsning att råden i första hand kan ges på distans. Vid större presentationer, exempelvis för en nämnd. sänder vi från en studio för högsta möjliga kvalité.