Skolskjuts ska bedömas effektivt, rättssäkert och likvärdigt

Vi hjälper sveriges regioner och kommuner med skolskjuts. 

  • Utbildningar
  • Rådgivning & Utredningar
  • Webinar/Seminar
  • Nätverk

UTBILDNING


Rätt kompetens är en förutsättning för en effektiv, rättssäker och likvärdig bedömning av rätten till skolskjuts

 

Båda nya och erfarna skolskjutshandläggare behöver regelbundet uppdatera sina kunskaper inom skolskjutsjuridik och byråkrati för att försäkra sig om att de arbetar så korrekt som möjligt. Våra olika kurspaket är utformade för att passa olika kommuners behov. 


Seminar på persontrafikmässan


Ibland blir det allt bra svårt. För att underlätta för handläggare som utreder de lite mer komplicerande ärenden kan det vara bra att utgå från en processkarta. Men den så undviker du vanliga tankevurpor!

RÅDGIVNING


Ibland är det helt enkelt för svårt. 


Sitter du på ett extra svårt fall, som du misstänker kan bli prejudikat i din kommun? Kanske sitter du som ensam skolsjutshandläggare på en kommun utan tillgång till någon expert på området? Känner du att nämnden inte riktigt lyssnar på vad ni försöker förmedla och behöver en "extern specialist" att analysera konsekvenserna? Kanske har du en känsla att det måste finnas ett bättre sätt att arbeta med skolskjuts, du vet bara inte hur.


Lugn, det finns lösningar. 

Vi kan exempelvis bistå med:

  • Rådgivning om ett specifikt ärende
  • Kvalitetsgranskning av kommunalt regelverk
  • Utredning om möjlighet att minska kostnaderna
  • Processkartläggning
  • Rådgivning inför ett större förändringsarbete

NÄTVERK


Det är inte lätt att vara ensam.


Vi deltar gärna på alla härliga skolskjutsnätverk ute i Sverige. Vi kan delta som en fast deltagare där vi kan bidra med våra erfarenheter och tips på "best-practice" eller så kan vi delta med ett specifikt uppdrag.


Något vi verkligen tror på är skapa goda förutsättningar för ett kollegialt lärande i det befintliga nätverket. Ett sätt vi kan bidra till detta är att med en gemensam genomgång för alla i nätverket introducera ett ämne. Därefter leds samtalet in på deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner och det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet tar plats.


Webinars


Sharing is caring


Under HT22 ska vi börja hålla återkommande öppna kostnadsfria webinars för de som är verksamma inom svensk skolskjuts. Följ oss på LinkedIn eller skriv upp dig på maillistan för att inte missa några tillfällen.

Skolskjutshandläggare 1:1


Ett individualiserat program där handläggaren får absolut bästa stöd för sitt uppdrag med en personligt utformad utbildning utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Utöver det får handläggaren handledarstöd   ett helt år efter avslutad utbildning.

Vi tror på att skolskjuts ska vara

Effektiv - Rättssäker - Likvärdig


OM OSS


Svenskt skolskjutsforum skapades för att ge bättre förutsättningar för en effektiv, rättssäker och likvärdig skolskjuts i hela landet.


Initiativet startades 2022 och drivs av den tidigare skolskjutshandläggaren och projektledaren Martin Fagerberg. Upplevelsen av arbetet som skolskjutshandläggare var att det både var utsatt och ensamt, med få kollegor att få stöttning och guidning av. Överlag var det få som överhuvudtaget förstod komplexiteten i skolskjutsfrågorna. I brist på både tid och resurer skapade han ett nytt regelverk, nya arbetsprocesser, ett eget ärendehanteringssystem och ett automatiskt beslutsstödsystem i excel för att få arbetsdagen att gå ihop. När Martin senare gick över till att arbeta med skolskjutsfrämjande insatser nationellt upptäckte han att situationen såg likadan, eller till och med värre ut i många av Sveriges kommuner.


Svenskt Skolskjutsforum är ett försök att underlätta för dessa öar av tjänstemän som är i behov av en kollega att diskutera det där extra svåra fallet med, att få sig en

uppfräschning av de senaste rättsfallen och få tips om hur de ska bemöta nämndens senaste påhitt.